Koorinfo

Chr. Hoeksche Waards Mannenkoor

Het Chr. Hoeksche Waards Mannenkoor werd op 14 dec. 1981 opgericht

In de streekbladen van de Hoekschewaard werd gepeild of er draagvlak bestond voor een Mannenkoor op te richten met als doel, het zingen van het christelijk lied in de breedste zin. 

De belangstelling viel aanvankelijk tegen, slechts zestien mannen melden zich aan. Toch werd besloten te starten, gerepeteerd werd er in de Geref. kerk te Klaaswaal   Het koor was toen een onderdeel van de  "Verenigde Christelijke koren Kaaswaal" ( V.C.K). Onder leiding van dirigent Jaap Zuidgeest en een elektronisch orgel,  geschonken door het V.C.K., werd wekelijks gerepeteerd. Ook waren, de eerste jaren, de financiën ontoereikend om als zelfstandige vereniging te bestaan.

Doorzetten en stug volhouden was het devies en dit werd beloond in jan. 1983 waren er vierendertig leden. Genoeg mannen om met vier stemgroepen te zingen. In de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig schommelde het aantal leden tussen dertig en vijf-en-veertig leden. Men wilde graag groeien naar een groot koor maar dat viel niet mee. 

Toen Jaap Zuidgeest stopte in mei 1990 werd Ad de Joode dirigent welke stopte in jan. 1994, het aantal leden bedroeg toen ca. vijftig.

Vanaf jan. 1994 was Adri Poortvliet onze dirigent, toen is het koor ook gaan groeien in 1998 had het koor ruim honderd en twintig leden. Na vijf en twintig jaar dirigent van ons koor geweest te zijn gaf Adri aan te stoppen dat was even schakelen, in goede harmonie hebben wij van hem afscheid genomen. 

Vanaf jan. 2019 is onze nieuwe dirigent, Lennert Knops, die wij al kenden omdat hij eerder repetitor van ons koor is geweest. 

  • Koorfoto oud 3.jpg
  • Koorfoto oud 2.jpg
  • Koorfoto oud 1.jpg
  • Koorfoto 5a Mannenkoor 2015 12 19_0018.jpg